Arkusze

Uwaga:


Uwaga cd.:

Gdyby ktoś chciał, tu Szczegółowe omówienie arkuszy. Z wersji Google można skorzystać pobierając ją w wersji Excel lub Open Office wybierając Plik, a potem Pobierz. Jeżeli ktoś jest zalogowany na konto Google to może utworzyć kopię wybierając Plik, a potem Utwórz kopię (kopia zostanie skopiowana do prywatnych plików Google).
Arkusze (wersja Google).