Kalkulator kredytowy

Uwaga:


Uwaga cd.:

Wskazane jest przeczytać poniższe uwagi dotyczące kalkulatora. Jeśli chcesz od razu do niego przejść, to przewiń stronę w dół lub kliknij: do kalkulatora.

Dlaczego ten kalkulator?

Ponieważ uwzględnia wszystkie koszty kredytu, nie tylko oprocentowanie, ale również prowizję i sposób płatności prowizji. Przypuszczalnie jest również jedynym z 2 kalkulatorów w Polsce, który w ogóle uwzględnia ubezpieczenie kredytu (drugi to kalkulator Rekina finansów). Ponadto daje wybór pomiędzy ratami równymi i malejącymi. Jest to jeden z nielicznych kalkulatorów, który prawidłowo liczy rrso w przypadku, gdy prowizja jest kredytowana (wiele kalkulatorów dobrze liczy rrso, ale tylko w przypadku, gdy prowizja jest płatna od razu).

Jak liczone jest ubezpieczenie i prowizja?

Ubezpieczenie jest liczone jako iloczyn: współczynnik (liczba, którą wpisujemy w pole ubezpieczenie) razy liczba miesięcy (przez, które będziesz spłacał kredyt) razy kapitał, który chcesz pożyczyć. Jest to dość często stosowana przez banki metoda przy zaciąganiu kredytów gotówkowych (są jeszcze inne metody). Ten sposób liczenia sprawia, że niewinne 0,25% przemnożone przez 48 miesięcy i przez 20000 złotych daje dodatkowe 2400 złotych do zapłaty, zakładamy, że ubezpieczenie będzie kredytowane (co oznacza, że jeszcze od tych 2400 złotych zostaną naliczone odsetki). O prowizji, zakładamy, że jest liczona jako wartość prowizji przemnożona przez kwotę, którą chcesz pożyczyć (kapitał). Jest to naturalny sposób liczenia prowizji, ale nie jedyny (o prowizji więcej tu: Dodatek E - o naliczaniu prowizji i wysokości ubezpieczenia kredytu).

Czego kalkulator nie uwzględnia?

Kalkulator zakłada, że bank nie stosuje roku bankowego (jeżeli bank stosuje rok bankowy, należy oprocentowanie pomnożyć przez 365/360 (lub 366/360) i wtedy wpisać je w pole oprocentowanie), że kolejne spłaty są wymagane co jeden miesiąc i miesiące są równej długości (co zazwyczaj prawdą nie jest, bo miesiące nie są równej długości albo w momencie spłaty może wypaść dzień wolny od pracy, w tej sytuacji rozwiązania mogą być różne, często banki liczą raty tak, jakby jednak każdy miesiąc był równej długości). Również to, że pierwsza spłata, jest płatna po miesiącu od zaciągnięcia kredytu (co prawdą być nie musi, bo mamy często wybór, którego dnia chcemy płacić pierwszą ratę). Nie uwzględnia również tego, że niektóre opłaty (np. opłata za rozpatrzenie wniosku) mogą być kredytowane (w takiej sytuacji wartość opłaty trzeba doliczyć do kwoty, którą chcesz pożyczyć i wpisać w pole o tej nazwie: ile chcesz pożyczyć). Są to standardowe ograniczenia, które występują także w innych kalkulatorach. Pomimo to, wyniki w zdecydowanej większości przypadków będą bardzo zbliżone do prawdziwych wyników.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Kapitał razem, który pojawia się w wynikach oznacza kapitał, który chcesz pożyczyć powiększony o wartość prowizji (jeżeli jest kredytowana) i ubezpieczenia (zakładamy, że ubezpieczenie jest kredytowane). W przypadku rat malejących wyliczana jest rata średnia kredytu, a także pierwsza i ostatnia rata. Jeżeli chcesz obliczyć wszystkie raty, kredytu spłacanego ratami malejącymi użyj arkusza kalkulacyjnego do wyliczania harmonogramu spłaty kredytu: Arkusze. Przycisk 'Ostatnie' ustawia wartości (w tym również rodzaj raty i prowizji), na te, które były w momencie ostatniego klikniecia na 'Oblicz' (działa w ramach sesji, tzn. dane w pamięci są zazwyczaj przechowywane do zamkniecia strony w przeglądarce). Przydatne, jeśli chcesz dokonać niewielkich zmian w obliczeniach.
W pole: ile chcesz pożyczyć, należy wpisać liczbę większą od 0, w pole: liczba miesięcy liczbę naturalną niemniejszą niż 1. Proszę wpisać poprawne dane. Każde z pól: prowizja i ubezpieczenie, oprocentowanie może pozostać puste, wtedy wartości w tych polach przyjmą wartość 0 (zero), jeżeli w pole prowizja, ubezpieczenie lub oprocentowanie wpiszesz znak, który nie jest liczbą, to wartość w tym polu przyjmie wartość zero (również w przypadku wpisania liczby ujemnej zostanie ona zamieniona na zero). Kapitał razem, który pojawia się w wynikach oznacza kapitał, który chcesz pożyczyć powiększony o wartość prowizji (jeżeli jest kredytowana) i ubezpieczenia (zakładamy, że ubezpieczenie jest kredytowane). W polu inne koszty należy wpisać inne opłaty (w PLN, albo innej walucie), które są płatne od razu (np. opłatę za rozpatrzenie wniosku, pole to może zostać puste).